1. Garantinis aptarnavimas atliekamas tik pateikus firmos KOMOTA arba jos partnerių parduotoms prekėms patvirtinančius dokumentus: garantinį pasą (įrenginių nurodyti serijiniai numeriai turi atitikti faktinius) ir/arba įsigijimo dokumentą (kasos čekį, sąskaitą-faktūrą ir pan.).

2. Garantinis aptarnavimas atliekamas nemokamai tik garantiniame pase nurodytu garantijos galiojimo laikotarpiui likus ne mažiau, kaip 1 mėnesiui. Dėl įrenginių neturinčių patvirtinančių garantiją dokumentų ir panašiais atvejais, remontas atliekamas tik atskiro susitarimo pagrindu.

3. Garantiją turintis įrenginys turi būti pristatomi į firmos KOMOTA techninį centrą (Kauno g. 13A, Marijampolėje) arba apmokamas įrenginio transportavimas iki techninio centro, jeigu nesutarta kitaip.

4. Įrenginyje esantiems duomenims ir programinei įrangai garantija netaikoma. Todėl pateikiant įrenginį taisymui būtina suderinti, dėl papildomos paslaugos (duomenų laikino perkėlimo ir atstatymo).

5. Garantinis aptarnavimas gali būti netaikomas įrenginiui, jeigu:

–> 5.1. eksploatuotas įrenginys pažeidžiant eksploatavimo taisykles: sulietas skysčiu, užsikišus nešvarumais (dulkėmis) aušinimo sistema, uždžiuvus rašalo išpurškimo sistema ir pan.

–> 5.2. pažeistas įrenginio garantinis lipdukas (jeigu toks buvo) arba kompiuterio garantiniame pase nurodytos specialiosios apribojančios įrenginio eksploatavimo taisyklės (arba laikotarpis).

–> 5.3. naudojama programinė įranga neatitinka esamos kompiuterinės įrangos sistemos arba neveikia dėl netinkamai įdiegtos programinės įrangos bei trukdžių (Virusų ir kitų blokavimo programų).

–> 5.4. turi mechaninių pažeidimų arba įrenginys buvo bandytas taisyti savavališkai.

Pastabos:

1. Rekomenduojame periodiškai daryti svarbios informacijos kopijas į išorinę laikmeną. Šią paslaugą galite užsakyti firmoje KOMOTA.

2. Rekomenduojame saugoti ir pristatant į garantinį remontą pridėti visus iš garantinių taisymų gautus dokumentus (jeigu buvo atliktas taisymas) bei, esant galimybei, gamintojo pateiktus tvarkyklių diegimo laikmenos (CD ir pan.).

3. Firma KOMOTA neatsako už bet kokių duomenų sugadinimą ar praradimą nesant duomenų kopijos laikmenoje. Kietojo disko ar kitos detalės garantinio keitimo atveju duomenų perkėlimas, operacinės sistemos ir programų atstatymas naujame kaupiklyje yra atliekama apmokama paslauga, jeigu nėra sutarta kitaip.

4. Tuo atveju, kai pristatytoje remontui įrangoje defektų nėra, arba jie atsirado dėl vartotojo veiksmų, tai defektų paieškos ir likvidavimo išlaidas apmoka KLIENTAS (Užsakovas)!